Shamakovski, Nevzat

Birth Name Shamakovski, Nevzat
Gender male

Parents

Relation to main person Name Relation within this family (if not by birth)
Father Shamakovski, Zenel
Mother Shamakovski, Firdes
         Shamakovski, Nevzat
    Brother     Shamakovski, Sebajdin

Families

    Family of Shamakovski, Nevzat and Shamakovski, Shermin
Married Wife Shamakovski, Shermin
  Children
 1. Jusufi, Gylten
 2. Shamakovski, Hulija
 3. Shamakovski, Gulshen

Pedigree

 1. Shamakovski, Zenel
  1. Shamakovski, Firdes
   1. Shamakovski, Nevzat
    1. Shamakovski, Shermin
     1. Jusufi, Gylten
     2. Shamakovski, Hulija
     3. Shamakovski, Gulshen
   2. Shamakovski, Sebajdin

Ancestors