Sinonovski, Merita

Married Name Sinonovski, Merita
Birth Name Aliefski, Merita
Gender female

Parents

Relation to main person Name Relation within this family (if not by birth)
Father Aliefski, Amdi
Mother Aliefski, Azize
    Brother     Aliefski, Orhan
    Brother     Aliefski, Yusuf
         Sinonovski, Merita
 
Mother Aliefski, Azize

Families

    Family of Sinonovski, Aziz and Sinonovski, Merita
Married Husband Sinonovski, Aziz
  Children
 1. Sinonovski, Agim
 2. Sinonovski, Ajten

Pedigree

 1. Aliefski, Amdi
  1. Aliefski, Azize
   1. Aliefski, Orhan
   2. Aliefski, Yusuf
   3. Sinonovski, Merita
    1. Sinonovski, Aziz
     1. Sinonovski, Agim
     2. Sinonovski, Ajten

Ancestors