Shamakovski, Firdes

Married Name Shamakovski, Firdes
Birth Name Fejzula, Ferdez
Gender female

Families

Family of Shamakovski, Zenel and Shamakovski, Firdes

Married Husband Shamakovski, Zenel ( * + ... )
  Children
Name Birth Date Death Date
Shamakovski, Nevzat
Shamakovski, Sebajdin