Shamakovski, Firdes

Married Name Shamakovski, Firdes
Birth Name Fejzula, Ferdez
Gender female

Families

    Family of Shamakovski, Zenel and Shamakovski, Firdes
Married Husband Shamakovski, Zenel
  Children
 1. Shamakovski, Nevzat
 2. Shamakovski, Sebajdin

Pedigree

  1. Shamakovski, Firdes
   1. Shamakovski, Zenel
    1. Shamakovski, Nevzat
    2. Shamakovski, Sebajdin