Shamakovski, Shermin

Married Name Shamakovski, Shermin
Birth Name Ajdini, Shermin
Gender female

Families

    Family of Shamakovski, Nevzat and Shamakovski, Shermin
Married Husband Shamakovski, Nevzat
  Children
 1. Jusufi, Gylten
 2. Shamakovski, Hulija
 3. Shamakovski, Gulshen

Pedigree

  1. Shamakovski, Shermin
   1. Shamakovski, Nevzat
    1. Jusufi, Gylten
    2. Shamakovski, Hulija
    3. Shamakovski, Gulshen